پخش آنلاین مراسم دهه اول محرم 1394 هجری شمسی
   
(مسجد ارک)

حاج منصور ارضی

       
       
       
ظهر تاسوعا محرم  94 شب هفتم محرم  94 شب چهارم محرم  94 شب اول محرم  94
ظهر تاسوعا ماه محرم 1394 شب هفتم ماه محرم 1394 شب چهارم ماه محرم 1394 شب اول ماه محرم 1394
       
       
       
شب عاشورا محرم  94 شب هشتم محرم  94 شب پنجم محرم  94 شب دوم محرم  94
شب عاشورا ماه محرم 1394 شب هشتم ماه محرم 1394 شب پنجم ماه محرم 1394 شب دوم ماه محرم 1394
       
       
       
ظهر عاشورا محرم  94 شب تاسوعا محرم  94 شب ششم محرم  94 شب سوم محرم  94
ظهر عاشورا ماه محرم 1394 شب تاسوعا ماه محرم 1394 شب ششم ماه محرم 1394 شب سوم ماه محرم 1394
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

برگشت به صفحه اصلی

                              ALATASH.COM / پایگاه زیارتی العطش