پخش آنلاین مراسم دهه اول محرم 1393 هجری شمسی
   
(مسجد ارک)

حاج منصور ارضی

       
       
       
ظهر تاسوعا محرم  93 شب هفتم محرم  93 شب چهارم محرم  93 شب اول محرم  93
ظهر تاسوعا ماه محرم 1393 شب هفتم ماه محرم 1393 شب چهارم ماه محرم 1393 شب اول ماه محرم 1393
       
       
       
شب عاشورا محرم  93 شب هشتم محرم  93 شب پنجم محرم  93 شب دوم محرم  93
شب عاشورا ماه محرم 1393 شب هشتم ماه محرم 1393 شب پنجم ماه محرم 1393 شب دوم ماه محرم 1393
       
       
       
ظهر عاشورا محرم  93 شب تاسوعا محرم  93 شب ششم محرم  93 شب سوم محرم  93
ظهر عاشورا ماه محرم 1393 شب تاسوعا ماه محرم 1393 شب ششم ماه محرم 1393 شب سوم ماه محرم 1393
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

برگشت به صفحه اصلی

                              ALATASH.COM / پایگاه زیارتی العطش