پخش آنلاین مراسم دهه اول محرم 1392 هجری شمسی
   
(مسجد ارک)

حاج منصور ارضی

       
       
       
ظهر تاسوعا محرم  92 شب هفتم محرم  92 شب چهارم محرم  92 شب اول محرم  92
ظهر تاسوعا ماه محرم 1392 شب هفتم ماه محرم 1392 شب چهارم ماه محرم 1392 شب اول ماه محرم 1392
       
       
       
شب عاشورا محرم  92 شب هشتم محرم  92 شب پنجم محرم  92 شب دوم محرم  92
شب عاشورا ماه محرم 1392 شب هشتم ماه محرم 1392 شب پنجم ماه محرم 1392 شب دوم ماه محرم 1392
       
       
       
ظهر عاشورا محرم  92 شب تاسوعا محرم  92 شب ششم محرم  92 شب سوم محرم  92
ظهر عاشورا ماه محرم 1392 شب تاسوعا ماه محرم 1392 شب ششم ماه محرم 1392 شب سوم ماه محرم 1392
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

برگشت به صفحه اصلی

                              ALATASH.COM / پایگاه زیارتی العطش