پخش آنلاین مراسم دهه اول محرم 1391 هجری شمسی
   
(مسجد ارک)

حاج منصور ارضی

       
       
       
ظهر تاسوعا محرم  91 شب هفتم محرم  91 شب چهارم محرم  91 شب اول محرم  91
ظهر تاسوعا ماه محرم 1391 شب هفتم ماه محرم 1391 شب چهارم ماه محرم 1391 شب اول ماه محرم 1391
       
       
       
ظهر عاشورا محرم  91 شب هشتم محرم  91 شب پنجم محرم  91 شب دوم محرم  91
ظهر عاشورا ماه محرم 1391 شب هشتم ماه محرم 1391 شب پنجم ماه محرم 1391 شب دوم ماه محرم 1391
       
       
       
  شب تاسوعا محرم  91 شب ششم محرم  91 شب سوم محرم  91
  شب تاسوعا ماه محرم 1391 شب ششم ماه محرم 1391 شب سوم ماه محرم 1391
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

برگشت به صفحه اصلی

                              ALATASH.COM / پایگاه زیارتی العطش