پخش آنلاین مراسم دهه اول محرم 1390 هجری شمسی
   
(مسجد ارک و صنف)

حاج منصور ارضی

       
       
       
ظهر تاسوعا محرم  90 شب هفتم محرم  90 شب چهارم محرم  90 شب اول محرم  90
ظهر تاسوعا ماه محرم 1390 (1) شب هفتم ماه محرم 1390 (1) شب چهارم ماه محرم 1390 (1) شب اول ماه محرم 1390 (1)
  شب هفتم ماه محرم 1390 (2) شب چهارم ماه محرم 1390 (2)  
       
       
       
ظهر عاشورا محرم  90 شب هشتم محرم  90 شب پنجم محرم  90 شب دوم محرم  90
 ظهر عاشورا ماه محرم 1390 (1) شب هشتم ماه محرم 1390 (1) شب پنجم ماه محرم 1390 (1) شب دوم ماه محرم 1390 (1)
 ظهر عاشورا ماه محرم 1390 (2) شب هشتم ماه محرم 1390 (2) شب پنجم ماه محرم 1390 (2)  
       
       
       
  شب تاسوعا محرم  90 شب ششم محرم  90 شب سوم محرم  90
  شب تاسوعا ماه محرم 1390 (1) شب ششم ماه محرم 1390 (1) شب سوم ماه محرم 1390 (1)
  شب تاسوعا ماه محرم 1390 (2) شب ششم ماه محرم 1390 (2)  
       
       
       
       
       
       
       
       
       

برگشت به صفحه اصلی

                              ALATASH.COM / پایگاه زیارتی العطش